• Waardenvol Ondernemen

 • NieuW ondernemen gaat over andere manieren van ondernemen, Wondernemen, wat staat voor “Waardenvol Ondernemen”. Wat we doen is collectief sociaal ondernemen, waarbij sociale relevantie, maatschappelijke impact en duurzaamheid voorop staan. We zoeken steeds de balans tussen wat goed is voor ons als persoon en wat goed is voor het grote geheel en het algemeen belang dient. Sociale, ecologische en economische duurzaamheid gaan hand in hand. Geld is voor ons geen doel, maar een middel.

  We bouwen aan een betekenisvolle economie in een inclusieve samenleving. Zo versterken we door ondernemerschap onder andere de economische en maatschappelijke deelname van kwetsbare groepen.

  Waar de oude economie gebaseerd is op principes als schaarste en concurrentie, werken wij vanuit de principes van overvloed en verbinden. We werken als collectief samen om mensen te activeren en te verbinden. De mens en menselijkheid staan weer centraal. Geld staat ten dienste van mens en planeet.

  Een economisch model waar wij Wondernemen op baseren is de “donut economie”. De kern van dit model is om ieder mens vanzelfsprekend toegang moet hebben tot elementaire levensbehoeften zoals; voeding, onderdak, zorg, onderwijs, inkomen. Bij het bereiken van dit doel echter mag de planeet niet worden overbelast. Kate noemt dit het sociaal fundament en het ecologisch plafond.

  Waar de overheid erg voor marktwerking is, betreden wij die “markt” maar met een maatschappelijke opdracht, niet gericht op winstoptimalisatie, maar met mensen die werken vanuit passie en betrokkenheid. Die geloven in wat ze doen en daar trots op zijn.

  NieuW-ondernemen gaat dus over zingeving aan je leven en werk. Bijdragen aan een mooie samenleving in een gezonde wereld waarin jij je gelukkiger voelt.

 • Video van Kate Raworth over de Donuteconomie